Jak nastavit kampaň Opuštěný košík

Opuštěný košík je jednou z nejefektivnějších automatických kampaní. Ve správnou chvíli se příjemci odešle e-mail obsahující výpis produktů, které zapomněl v košíku.
TIP: Automatizaci doplňte o doporučené produkty, které se dynamicky generují na základě webové a nákupní aktivity daného příjemce e-mailu.

Ve svém účtu najdete tuto kampaň předpřipravenou. Stačí upravit vzhled, text a během pár minut ji můžete spustit.

Po implementaci pixelu pro Leadhub nebo stažení doplňku v Shoptetu není třeba nastavovat další technické parametry. Veškeré potřebné události (vložení produktu do košíku, jeho odebrání, zanechání produktů v košíku) budou automaticky zaznamenané Leadhubem.


Kde najdete kampaň Opuštěný košík?

Ve svém účtu v Leadhubu najdete tuto předpřipravenou kampaň v záložce "Přehled", a to i se správným nastavením segmentačních pravidel a podmínek, které zajistí odeslání e-mailu ve správnou chvíli po zanechání produktů v košíku.

V případě, že jste si kampaň nevygenerovali v prvotním nastavení nebo jste ji omylem smazali, jedním kliknutím ji můžete vygenerovat znovu.


Mohlo by se hodit:
Jak vytvořit automatickou kampaň >>
                                 Proč zachraňovat opuštěné košíky? Dozvíte se v tomto článku.


Jak spustit kampaň pro opuštěné košíky?

1. Editujte předpřipravenou kampaň nebo vytvořte novou automatickou kampaň

2. Upravte nebo nastavte segment a časový interval, kdy se má e-mail po opuštění košíku odeslat

 • jednofázový opuštěný košík (např. po 2 hodinách)
 • dvoufázový opuštěný košík (např. po 48 hodinách)

3. Spusťte automatizaci

Pokud byste kampaň spustili v jejím defaultním (předpřipraveném) nastavení, nemusíte mít strach, bude fungovat správně. Jak vzhled e-mailu, tak nastavený segment jsou však plně editovatelné.
Doporučujeme e-mail upravit podle vaší brandové identity a stylu komunikace, na který jsou vaši zákazníci zvyklí.


1. Upravte nebo vytvořte e-mail pro Opuštěný košík

Předpřipravený e-mail obsahuje objekt "produkty v košíku". Ten zajistí dynamické generování produktů, které má daný příjemce v košíku.
E-mail můžete doplnit o doporučené produkty, které se generují na základě jeho aktivity, chování podobných zákazníků nebo jsou doplněny nejprodávanějšími produkty.

V e-mailu stačí pouze upravit text podle toho, jak máte nastavenou komunikaci s odběrateli a zákazníky. Produkty v košíku se zobrazují na základě produktových šablon, kterých můžete vytvořit libovolný počet a jejich vzhled upravit dle designu e-shopu.


Mohlo by se hodit: 
Jak vložit produkty z košíku do e-mailu >> 
Jak pracovat s doporučenými produkty >>
Doporučování produktů z kategorie >>
Jak zakázat vybrané produkty v doporučování >>

2. Nastavte cílení kampaně

Zvolte:

 • odběratelský list, na který chcete opuštěný košík cílit (listů je možné vybrat více - např. Newsletters + Zákazníci)
 • po jak dlouhé době od opuštění košíku se má e-mail odeslat ("čas poslední úpravy košíku před více jak X hodinami")
 • pravidlo "zákazník není zákazník" NEBO "poslední nákup před více než XY dny" - tyto podmínky zajistí, že e-mail bude odeslán pouze těm, kdo nákup nedokončili (nikdy nenakoupili) nebo těm, od jejichž nákupu uplynula definovaná doba (nebudeme tak často zákazníky otravovat opuštěným košíkem)
 • výši hodnoty košíku (větší/menší než Y Kč) - díky tomu se nebude e-mail posílat lidem, kteří vysypali košík a hodnota košíku je tak nulová
 • pravidlo "Chování poslední aktivita před více než X hodinami" zajistí, že se e-mail z automatizace neodešle v době, kdy bude návštěvník ještě aktivní na e-shopu (tzn. e-mail se odešle po X hodinách po opuštění webu), a ani za poslední 2 hodiny neotevřel žádný další e-mail, který mohl v tomto časovém prostoru být odeslán

Odesílání automatizaci lze nastavit v několika fázích:

 • jednofázový košík - odeslání jednoho automatického e-mailu po X hodinách po opuštění košíku (nejvhodnější doba je po 2 hodinách, ale záleží na typu prodávaných produktů či)

 • dvoufázový košík - dva po sobě jdoucí automatické e-maily
  • 1. e-mail - např. po 2 hodinách po opuštění košíku (nastavení segmentu viz. obrázek výše)
  • 2. e-mail - např. po 24 nebo 48 hodinách po opuštění košíku. Do tohoto e-mailu dejte příjemcům jasné důvody, proč by měla nakoupit právě u vás - zmiňte vaše hlavní výhody, přidejte slevový kód či dopravu zdarma, motivujte věrnostním program nebo získáním speciálních výhod

 • vícefázový košík - několik po sobě jdoucích e-mailů, jejichž nastavení je stejné jako v předchozích příkladech. Pouze se změní podmínka "čas poslední úpravy košíku před více než X hodinami" podle toho, v jakých časových intervalech se mají automatizace rozesílat.

3. Spusťte automatizaci

V detailu kampaně klikněte na zelené tlačítko spustit!

Pokud jste vytvořili vícefázový košík, pro přehlednost můžete kampaně seskupit do jednoho bloku. Vždy je nutné spustit každou automatizaci zvlášť v jejím detailu (nelze spustit celou skupinu najednou).

Opakované odesílání e-mailu

V nastavení detailu kampaně určíte, po jak dlouhé době se ze stejné kampaně může znovu odeslat e-mail stejnému příjemci.

Pokud tato možnost není aktivní, z kampaně bude danému příjemci odeslán e-mail pouze jednou.
Jakmile ji aktivujete, e-mail ze stejné kampaně může být poslán stejnému příjemci opakovaně, a to po vámi nastavené době a splnění definovaných segmentačních pravidel.

Více najdete zde >>

Testovací režim

Abyste se přesvědčili, že je automatizace správně nastavena, spusťte ji v testovacím režimu. Místo reálných příjemců bude e-mail odesílán pouze na zadané e-mailové adresy.

Mohlo by se hodit: Jak spustit automatickou kampaň v testovacím režimu >>

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás