Jak nastavit kampaň Opuštěný košík

Opuštěný košík je jednou z nejefektivnějších automatických kampaní. Ve správnou chvíli se příjemci odešle e-mail obsahující výpis produktů, které zapomněl v košíku.Ve svém účtu najdete tuto kampaň předpřipravenou. Stačí upravit vzhled, text a během pár minut ji můžete spustit.

Po implementaci pixelu pro Leadhub nebo stažení doplňku v Shoptetu není třeba nastavovat další technické parametry. Veškeré potřebné události (vložení produktu do košíku, jeho odebrání, zanechání produktů v košíku) budou automaticky zaznamenané Leadhubem.

TIP: Automatizaci doplňte o doporučené produkty, které se dynamicky generují na základě webové a nákupní aktivity daného příjemce e-mailu.


Kde najdete kampaň Opuštěný košík?

Ve svém účtu v Leadhubu najdete tuto předpřipravenou kampaň v záložce " Přehled", a to i se správným nastavením segmentačních pravidel a podmínek, které zajistí odeslání e-mailu ve správnou chvíli po zanechání produktů v košíku.

V případě, že jste si kampaň nevygenerovali v prvotním nastavení nebo jste ji omylem smazali, jedním kliknutím ji můžete vygenerovat znovu. Klikněte na možnost " Vytvořit novou kampaň" a v pravé části si vyberte z předpřipravených šablon.


Mohlo by se hodit: 
Jak vytvořit automatickou kampaň >>
Proč zachraňovat opuštěné košíky? Dozvíte se v tomto článku.


Jak spustit kampaň pro opuštěné košíky?

1. Editujte předpřipravenou kampaň nebo vytvořte novou automatickou kampaň.

2. Upravte nebo nastavte segment a časový interval, kdy se má e-mail po opuštění košíku odeslat.

 • jednofázový opuštěný košík (např. po 2 hodinách)
 • dvoufázový opuštěný košík (např. po 48 hodinách)

3. Spusťte automatizaci.

Pokud byste kampaň spustili v jejím defaultním (předpřipraveném) nastavení, nemusíte mít strach, bude fungovat správně. Jak vzhled e-mailu, tak nastavený segment jsou však plně editovatelné.
Doporučujeme:
e-mail upravit podle vaší brandové identity a stylu komunikace, na který jsou vaši zákazníci zvyklí.


1. Upravte nebo vytvořte e-mail pro Opuštěný košík

Předpřipravený e-mail obsahuje objekt "produkty v košíku". Ten zajistí dynamické generování produktů, které má daný příjemce v košíku. V e-mailu stačí pouze upravit text podle toho, jak máte nastavenou komunikaci s odběrateli a zákazníky. 

Produkty v košíku se zobrazují na základě produktových šablon, kterých můžete vytvořit libovolný počet a jejich vzhled upravit dle designu vašeho e-shopu.

Doplňte e-mail o doporučené produkty, které se generují na základě aktivity příjemce, chování podobných zákazníků nebo jsou doplněny nejprodávanějšími produkty.


Mohlo by se hodit: 
Jak vložit produkty z košíku do e-mailu >> 
Jak pracovat s doporučenými produkty >>
Doporučování produktů z kategorie >>
Jak zakázat vybrané produkty v doporučování >>

2. Nastavte cílení kampaně

Zvolte:

 • odběratelský list, na který chcete opuštěný košík cílit (listů je možné vybrat více - např. Newsletters + Zákazníci)
 • po jak dlouhé době po opuštění košíku se má e-mail odeslat ("čas poslední úpravy košíku před více jak XY hodinami")
 • pravidlo "zákazník není zákazník" NEBO "poslední nákup před více než XY dny" - tyto podmínky zajistí, že e-mail bude odeslán pouze těm, kdo nákup nedokončili (nikdy nenakoupili) nebo těm, od jejichž nákupu uplynula definovaná doba (nebudete pořád dokola otravovat zákazníky připomenutím opuštěného košíku)
 • výši hodnoty košíku (větší/menší než Y Kč) - díky tomu se nebude e-mail posílat lidem, kteří vysypali košík a hodnota košíku je tak nulová
 • pravidlo "Chování poslední aktivita před více než X hodinami" zajistí, že se e-mail z automatizace neodešle v době, kdy bude návštěvník ještě aktivní na e-shopu (tzn. e-mail se odešle po X hodinách po opuštění webu), a v případě, že by za poslední 2 hodiny otevřel jinou e-mailovou kampaň

Odesílání automatizaci lze nastavit v několika fázích:

 • jednofázový košík - odeslání jednoho automatického e-mailu po X hodinách po opuštění košíku (nejvhodnější doba je po 2 hodinách, ale záleží na typu prodávaných produktů či služeb)

 • dvoufázový košík - dva po sobě jdoucí automatické e-maily
  • 1. e-mail - např. po 2 hodinách po opuštění košíku (nastavení segmentu viz. obrázek výše)
  • 2. e-mail - např. po 24 nebo 48 hodinách po opuštění košíku. Do tohoto e-mailu dejte příjemcům jasné důvody, proč by měli nakoupit právě u vás - zmiňte hlavní výhody, přidejte slevový kód či dopravu zdarma, motivujte věrnostním program nebo získáním speciálních výhod

 • vícefázový košík - několik po sobě jdoucích e-mailů, jejichž nastavení je stejné jako v předchozích příkladech. Pouze se změní podmínka "čas poslední úpravy košíku před více než X hodinami" podle toho, v jakých časových intervalech se mají automatické e-maily rozesílat.

3. Spusťte automatizaci

V detailu kampaně klikněte na zelené tlačítko spustit!


Pokud jste vytvořili vícefázový košík, pro přehlednost můžete kampaně seskupit do jednoho bloku. Vždy je nutné spustit každou automatizaci zvlášť v jejím detailu (nelze spustit celou skupinu naráz).


Opakované odesílání e-mailu

V nastavení detailu kampaně určíte, po jak dlouhé době se ze stejné kampaně může znovu odeslat e-mail stejnému příjemci.

Pokud tato možnost není aktivní, z kampaně bude danému příjemci odeslán e-mail pouze jednou.
Jakmile ji aktivujete, e-mail ze stejné kampaně může být poslán stejnému příjemci opakovaně, a to po vámi stanovené době a splnění definovaných segmentačních pravidel v cílení kampaně.

Více najdete zde >>


Testovací režim

Abyste se přesvědčili, že je automatizace správně nastavena, spusťte ji v testovacím režimu. Místo reálných příjemců bude e-mail odesílán pouze na zadané testovací e-mailové adresy.

Mohlo by se hodit:
Jak spustit automatickou kampaň v testovacím režimu >>

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás