Jak vytvořit produktovou šablonu

Produktové šablony slouží k zobrazení produktů v kampaních. Nacházejí se v nastavení v záložce "Šablony produktů". Vytvářejí se v jednoduchém editoru a obsahují nejdůležitější informace o produktech, které se načítají z produktového feedu. 

Vzhled produktové šablony by se měl co nejvíce podobat designu e-shopu (barvy, font, zakulacení rohů, orámování produktu,..).

Po vložení produktu do e-mailu se automaticky načte jeho URL adresa. Po kliknutí na produkt bude příjemce vždy přesměrován na detail produktu přímo na e-shopu.

Které informace je možné v produktové šabloně zobrazit?

  • cenu před slevou a po slevě
  • procentuální vyjádření slevy
  • název a značku produktu
  • obrázek produktu
  • popis produktu
  • a další objekty (štítky - novinka, akce,..)

Jak vytvořit produktovou šablonu?

1. V "Nastavení" v záložce "Šablony produktů" vyberte možnost "Tvorba nové produktové šablony".

2. Pojmenujte šablonu a zvolte její rozměry (v pixelech). Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni do editoru, kde upravíte design šablony a nastavíte, které položky se mají zobrazovat. 

Veškeré informace se do produktové šablony dostávají z produktového feedu, který se s Leadhubem pravidelně synchronizuje. Tudíž jsou data stále aktuální. 

Defaultně jsou v šabloně vloženy položky - název produktu, jeho značka a cena.

V pravém panelu najdete položky, které šablona obsahuje. Je možné je libovolně přesouvat a nastavovat jim podmínky zobrazení ("cenu před slevou zobraz pouze v případě, že je větší než cena po slevě").

3. V editoru upravte vzhled šablony - font, velikost, barvy, rámeček, řádkování, zarovnání. Šablonu uložte. 

Jak do šablony vložit nejdůležitější položky

Ke vkládání položek slouží navigace, která se objeví při vložení nového textového pole. Textové pole vyberte v levé části editoru a zvolte font, který chcete použít.

Název produktu 

Vytvořte textové pole, dvojklikem označte text a vyberte z navigace položku "Name". Načte se kód, díky kterému se po vložení produktu do e-mailu zobrazí název vybraného produktu. Pomocí navigace ho můžete libovolně naformátovat.

  

Cena produktu před slevou

Postup je stejný jako v předchozím příkladě pro vložení názvu produktu. Tentokrát vyberte z navigace položku "price" a formát, ve kterém chcete cenu zobrazit (s/bez desetinných míst,..). V e-mailu se měna zaktualizuje podle měny, kterou obsahuje produktový feed.

Cena po slevě

Zvolte "current_price". Dále postupujte stejně jako při vkládání ceny před slevou.

Pro případ, že je původní cena produktu "price"  menší než aktuální cena "current_price", je třeba nastavit podmínku zobrazování původní ceny. 

Jak nastavím podmínku?

Označte pole, kterému chcete nastavit podmínku. Zvolte možnost "IF" v pravé části editoru. Zvolením podmínky řekněte: "zobraz původní cenu produktu pouze tehdy, pokud je původní cena produktu vyšší než jeho aktuální (zlevněná) cena" .

Sleva 

Procentuální vyjádření slevy se automaticky vypočítá z rozdílu původní a aktuální ceny produktu. Vyberte z navigace "discount_percentage" a umístěte jej do předem vytvořeného objektu (kolečka).

Celému objektu (kolečku a procentuálnímu vyjádření slevy) je třeba nastavit podmínku zobrazování: "pokud je sleva menší než nula, objekt se slevou se nezobrazí". 


Novinka, akce

Do šablon lze vkládat nejrůznější tvary a označení pro akční nabídky nebo novinky.

1. Vložte libovolný tvar a upravte jeho barvu.

2. Přidejte text.

Stejným způsobem přidáte i další štítky.

Produktových šablon různých velikostí můžete vytvořit neomezené množství. Usnadní vám spoustu práce při vkládání produktů do newsletteru a automatizací.

📖 Jak vložit produkt do e-mailu pomocí produktové šablony

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás