Jak vytvořit produktovou šablonu

Produktové šablony slouží k rychlému vkládání a  zobrazování produktů v kampaních.
Nacházejí se v záložce "Knihovna". Vytvářejí se v jednoduchém editoru a zpravidla obsahují nejdůležitější informace o produktech (produktová fotografie, název, cena, sleva), které se načítají přímo z produktového feedu.

Které informace je možné v produktové šabloně zobrazit?

  • cenu před slevou a po slevě
  • procentuální vyjádření slevy
  • název a značku produktu
  • obrázek produktu
  • popis produktu
  • a další proměnné, které obsahuje váš produktový feed

Kde najdete produktové šablony?

V záložce "Knihovna" najdete několik předpřipravených produktových šablon, které lze libovolně editovat. Můžete si vytvořit také novou produktovou šablonu přesně tak, jak potřebujete.

Po kliknutí přímo na vybranou produktovou šablonu nebo na tlačítko "upravit" budete přesměrováni do klasického e-mailového editoru, ve kterém provedete úpravy.

Jak vytvořit produktovou šablonu?

1. V záložce " Knihovna" klikněte na možnost "Nová produktová šablona". Zobrazí se galerie předpřipravených produktových šablon a možnost vytvořit novou, prázdnou šablonu do sloupce nebo na celou šířku e-mailu.


Úprava předpřipravené produktové šablony

Z galerie si vyberte šablonu a klikněte na tlačítko "Vybrat a upravit". Produktová šablona se uloží do vaší knihovny a automaticky budete přesměrování do editoru, kde můžete jednotlivé prvky libovolně editovat - velikost písmo, font, řádkování, zarovnání textu, výšku bloků a odsazení prvků, velikost obrázku, atd..

V horní části editoru můžete přepínat mezi zobrazením desktop/mobil nebo vidět, jak bude produktová šablona vypadat ve 3 sloupcích. Díky tomu zjistíte, zda bude dobře čitelná a správně se zobrazovat.

Všechna žlutě podbarvená pole + obrázek a URL produktu jsou dynamická pole, a tak se při změně produktu nebo generování doporučených produktů dynamicky mění na základě dat, která obsahuje produktový feed.


Vytvoření nové produktové šablony a práce s proměnnými

V případě, že si nevyberete z předpřipravených šablon, vytvořte si ji přesně tak, jak potřebujete. Po kliknutí na tlačítko "Začít s prázdnou šablonou" se automaticky dostanete do editoru.

Přetažením jednotlivých prvků z levé části editoru vytvoříte vaši produktovou šablonu. 

1. Do těla šablony tažením myši umístíte produktový obrázek. Automaticky se načte náhodný produktový obrázek i s jeho URL adresou.

2. Vložte do těla šablony textové pole a do něj vložte proměnnou, kterou chcete v produktové šabloně zobrazovat - název produktu, cena před a po slevě,..

Jak vložit proměnnou?

Do textového pole stačí zapsat znak hvězdičky "*", kdy se rozbalí nabídka proměnných, nebo ji vybrat z pravé části editoru. Pak jej naformátujte jako klasický text.

Stejným způsobem vložíte také cenu produktu po a před slevou. U jednotlivých proměnných lze také nastavit jejich skrývání/zobrazování na základě vámi definovaných podmínek. Například cenu před slevou chcete zobrazit pouze tehdy, když je větší než cena po slevě. Přímo na proměnné definujte podmínky jejího zobrazení.


Pro ověření správnosti nastavení produktové šablony překlikávejte mezi několika náhodně načtenými produkty v levé části editoru, nebo si vyhledejte konkrétní produkt z feedu. Pokud se proměnné mění, je šablona nastavena v pořádku a používá data z produktového feedu.

Díky možnosti "Zobrazit skryté prvky" ověříte, zda jsou podmínky správně nastavené.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás