Jak vytvořit produktovou šablonu

Produktové šablony slouží k zobrazení produktů v kampaních. Nacházejí se v záložce "Knihovna". Vytvářejí se v jednoduchém editoru a obsahují nejdůležitější informace o produktech, které se načítají přímo z produktového feedu.

Vzhled produktové šablony by se měl co nejvíce podobat designu e-shopu (barvy, font, zakulacení rohů, orámování produktu,..).

Po vložení produktu do e-mailu se automaticky načte jeho URL adresa. Po kliknutí na produkt bude příjemce vždy přesměrován na detail produktu přímo na e-shopu.

Které informace je možné v produktové šabloně zobrazit?

  • cenu před slevou a po slevě
  • procentuální vyjádření slevy
  • název a značku produktu
  • obrázek produktu
  • popis produktu
  • a další objekty (štítky - novinka, akce,..)

Kde najdete produktové šablony?

V záložce "Knihovna" najdete již předpřipravené produktové šablony. Ty můžete libovolně editovat. Po kliknutí na danou šablonu nebo na tlačítko "upravit" budete přesměrováni do jednoduchého editoru. Zároveň zde také můžete vytvářet nové produktové šablony.

Jak vytvořit produktovou šablonu?

1. V záložce "Knihovna" klikněte na možnost "Nová produktová šablona". Automaticky se vytvoří šablona, u které můžete změnit název a rozměry.

Stačí kliknout na název či rozměr (v pixelech) a můžete jej editovat.

2. Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni do editoru, kde upravíte design šablony a nastavíte, které položky se mají zobrazovat. 

Veškeré informace se do produktové šablony dostávají z produktového feedu, který se s Leadhubem pravidelně synchronizuje. Tudíž jsou data stále aktuální. 

V pravém panelu najdete položky, které šablona obsahuje. Je možné je libovolně přesouvat a nastavovat jim podmínky zobrazení ("cenu před slevou zobraz pouze v případě, že je větší než cena po slevě").

3. V editoru upravte vzhled šablony - font, velikost, barvy, rámeček, řádkování, zarovnání. Šablonu uložte. 

Jak do šablony vložit nejdůležitější položky

Ke vkládání položek slouží navigace, která se objeví při vložení nového textového pole. Textové pole vyberte v levé části editoru a zvolte font, který chcete použít.

Název produktu 

Vytvořte textové pole, dvojklikem označte text a vyberte z navigace položku "Name". Načte se kód, díky kterému se po vložení produktu do e-mailu zobrazí název vybraného produktu. Pomocí navigace ho můžete libovolně naformátovat.

  

Cena produktu před slevou

Postup je stejný jako v předchozím příkladě pro vložení názvu produktu. Tentokrát vyberte z navigace položku "price" a formát, ve kterém chcete cenu zobrazit (s/bez desetinných míst,..). V e-mailu se měna zaktualizuje podle měny, kterou obsahuje produktový feed.

Cena po slevě

Zvolte "current_price". Dále postupujte stejně jako při vkládání ceny před slevou.

Pro případ, že je původní cena produktu "price"  menší než aktuální cena "current_price", je třeba nastavit podmínku zobrazování původní ceny. 

Jak nastavím podmínku?

Označte pole, kterému chcete nastavit podmínku. Zvolte možnost "IF" v pravé části editoru. Zvolením podmínky řekněte: "zobraz původní cenu produktu pouze tehdy, pokud je původní cena produktu vyšší než jeho aktuální (zlevněná) cena" .

Sleva 

Procentuální vyjádření slevy se automaticky vypočítá z rozdílu původní a aktuální ceny produktu. Vyberte z navigace "discount_percentage" a umístěte jej do předem vytvořeného objektu (kolečka).

Celému objektu (kolečku a procentuálnímu vyjádření slevy) je třeba nastavit podmínku zobrazování: "pokud je sleva menší než nula, objekt se slevou se nezobrazí". 


Novinka, akce

Do šablon lze vkládat nejrůznější tvary a označení pro akční nabídky nebo novinky.

1. Vložte libovolný tvar a upravte jeho barvu.

2. Přidejte text.

Stejným způsobem přidáte i další štítky.

Produktových šablon různých velikostí můžete vytvořit neomezené množství. Usnadní vám spoustu práce při vkládání produktů do newsletteru a automatizací.

📖 Jak vložit produkt do e-mailu pomocí produktové šablony

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás