Co jsou automatizace a proč je výhodné je používat?

Co je automatizace?

Automatizace je automaticky odeslaná kampaň na vybraný segment příjemců. Kampaň se může skládat z jednoho nebo více e-mailů jdoucích po sobě a odesílajících se v nastaveném časovém rozmezí. Na základě zvolených impulzů (opuštění košíku, svátek, nákup produktu z kategorie,...) se příjemci ve správnou chvíli odešle relevantní sdělení.

Stačí tedy jednou e-mail vytvořit, nastavit segment a spustit. Poté  automatizace pracuje za vás. Oproti klasickým kampaním (newsletterům) jsou automatizace personalizovanější a obecně úspěšnější.

Proč používat automatické kampaně?

Automatické kampaně skrývají hned několik výhod: 

✔️ ušetří spoustu času

✔️ odesílají příjemcům relevantní obsah

✔️ dosahují velmi dobrých výsledků (zvýšení konverzního poměru e-shopu, vysoká míra otevření e-mailů)

✔️ osobnější komunikace s příjemci

✔️ možnost vkládání automaticky generovaných doporučených produktů dle aktivity příjemce na e-shopu

Jak vytvořím a nastavím automatizaci?

Je to snadné a celé nastavení nezabere více než 5 minut. :)

1. Vytvořte automatický e-mail a vložte do něj odpovídající prvky týkající se dané automatizace (slevový kód, obsah košíku, odkaz pro stažení e-booku,..).

2. Vyberte segment, na který chcete automatický e-mail rozesílat.

3. Spusťte.

Podrobné informace o vytvoření automatické kampaně najdete 📖 v tomto návodu.

Jaké jsou nejčastější automatické kampaně?

Na základě nejrůznějších segmentačních pravidel je možné vytvořit desítky automatizací. 

Automatické kampaně také zpravidla navazují na pop up kampaně, ve kterých je umístěn tzv. magnet. Odměna, kterou zájemce získá výměnou za jeho e-mailovou adresu (slevový kupón, potvrzení účasti v soutěži, e-book, rady a tipy,..). Tento dárek příjemce obdrží právě prostřednictvím správně nastavené automatizace.

✔️ uvítací e-mail nebo série e-mailů

✔️ přání k svátku

✔️ opuštěné košíky

✔️ retenční kampaně

✔️ kampaně podle nákupního chování (ne/nakoupili z kategorie, od značky,..)

✔️ e-maily obsahující slevový kupón, e-book, potvrzení účasti v soutěži - zpravidla navazují na pop up kampaň s magnetem

✔️ obsahové a vzdělávací kampaně

✔️ a mnoho dalších

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás