Nastavení opakovaného poslání e-mailu z automatizace

Můžete zvolit, zda si přejete, aby příjemce obdržel e-mail z automatické kampaně pouze jednou nebo opakovaně. 

U opakovaného poslání e-mailu pak nastavujete i minimální dobu, po kterou daný člověk nesmí dostat daný e-mail znovu. Jde o jistý druh pojistky, že nepošleme opuštěný košík vícekrát denně, nebo že při chybném nastavení segmentu nebude automatizace posílat e-maily dokola příliš často.

Jak to funguje?

  • Pokud není opakované posílání e-mailu zapnuté, každý příjemce obdrží e-mail z dané kampaň pouze jednou
  • Jestliže je opakované posílání e-mailu aktivováno, příjemce může obdržet e-mail z kampaně vícekrát, nejčastěji však za počet hodin stanovený v nastavení

Příklad - kampaň "Přání k svátku"

  • Neaktivní opakované rozesílání - kontakt obdrží pouze jednou přání k svátku (ne každý rok)
  • Aktivní opakované rozesílání - každý rok obdrží příjemce přání k svátku

Jak nastavit opakované posílání e-mailu z automatizace?

1. V detailu kampaně, kde chcete opakovanou rozesílku spravovat, klikněte na ikonku "Nastavení".

2. Rozbalí se nabídka a v posledním kroku aktivujete nebo naopak deaktivujete opakování rozesílky. Pokud jej aktivujete je třeba vyplnit dobu, za kterou se může e-mail z kampaně stejnému příjemci odeslat znovu.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás