Jak vytvořit automatickou kampaň

V přehledu všech vytvořených kampaní jsou cílené newslettery oddělené od automatických kampaní. Automatické kampaně najdete v horní části. 

Kampaně je možné rozdělovat do skupin podle jejich typu. Díky tomu získáte přehled a budete se ve svém účtu lépe orientovat.

4 základní kroky pro spuštění automatizace

1. Vytvořte automatický e-mail

2. Vyberte segment, kterým definujete kdy a komu se bude automatický e-mail posílat

3. Připravte vzhled a obsah e-mailu

4. Spusťte automatizaci

1. Založení automatické kampaně

Automatickou kampaň můžete v Leadhubu založit dvěma způsoby:

  • Zkopírováním jiné automatické kampaně 

Je třeba pouze změnit název kampaně, její předmět a obsah. Výhodou překopírovaných kampaní je, že se do e-mailu přenesou jeho hlavní prvky (hlavička, patička, font,..) a nezačínáte tak s prázdným e-mailem.

Možnost duplikace se nachází na konci řádku u vybrané kampaně.

  • Vytvořením zcela nové kampaně

Kampaň je prázdná a je nutné vytvořit celý obsah. Práci vám usnadní již vytvořené šablonky (pro patičku, hlavičku,..), které pouze tahem myši umístíte do těla e-mailu.

2. Nastavení segmentu

Každému kontaktu, který spadne do vybraného segmentu, bude automaticky odeslán e-mail. Díky nastavení segmentačních pravidel a spouštěčů (neboli triggerů) budete příjemcům rozesílat vždy relevantní sdělení.

3. Vytvoření e-mailu

V drag&drop editoru vytvořte e-mail s relevantním sdělením.

4. Spuštění automatizace

Při spuštění automatických kampaní máte možnost vybrat "Odeslat navíc všem v segmentu jednorázově".

Co možnost znamená a kdy není dobré ji zaklikávat se dozvíte 📖 zde.

Testovací mód automatických kampaní

Testovací režim slouží k ověření správného nastavení automatizací a všech funkcionalit v e-mailu (např. generování slevových kódů, responzivity, zobrazení tlačítek a vložení relevantních odkazů,..) Místo reálným příjemcům se automatické e-maily odesílají na vybrané, testovací adresy.

📖 Jak nastavit testovací režim pro automatizace

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás