Jak pracovat s editorem drag&drop

Díky editoru drag&drop ("táhni a pusť") zvládnete tvorbu newsletterů bez znalosti HTML a CSS. Pouhým tahem myši rozmístíte jednotlivé prvky do těla e-mailu.

V pravé části editoru nastavíte celkový vzhled e-mailu. Šířka e-mailu a velikost odsazení jsou defaultně nastaveny na hodnoty, při kterých se e-mail správně zobrazí na všech zařízeních a ve všech e-mailových klientech.

V levé části editoru se nacházejí objekty, které přetáhnutím umístíte do těla e-mailu a poskládáte z nich e-mailovou kampaň.


Kliknutím na objekt v těle e-mailu jej označíte a v pravé části editoru upravíte/nastylujete tak, jak potřebujete. Celý objekt je možné smazat, přemístit nebo zduplikovat pomocí navigace na pravé straně zeleného rámečku.

1. Formátování textu

2. Přidání odkazu na obrázek nebo jeho úprava v editoru obrázků přímo v Leadhubu

3. Úprava nebo zvýraznění výzvy k akci

4. Vkládání produktů pomocí produktových šablon


V horní části editoru se nacházejí možnosti pro odeslání náhledu e-mailu a jeho zobrazení na mobilních zařízeních. Veškeré provedené změny se automaticky ukládají po každé úpravě, kterou v editoru provedete.

Pokud pracujete na tvorbě kampaně, nikdo jiný se do ní nedostane. Pouze v případě, že si vyžádá přístup a vy ho potvrdíte. Nestane se tedy, že někdo přepíše vaše úpravy nebo že na jednom e-mailu bude pracovat více osob v jeden moment.

Práci v editoru usnadňují tzv. šablony - skupina objektů tvořící jeden celek. Jsou vhodné zejména pro vytvoření patičky, hlavičky e-mailu nebo menu. Do e-mailu je vložíte pouze přetažením a není třeba opakovaně vytvářet základní nebo nejpoužívanější části e-mailu. V případě, že provedete změnu v šabloně, automaticky se promítne do všech kampaní (spuštěných i pozastavených), ve kterých je šablona umístěna.

📖 Jak vytvořit šablony a proč je používat

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás