Jak importovat kontakty do Leadhubu

Máte již k dispozici databázi příjemců, kteří se přihlásili nebo odhlásili z odběru novinek? Naimportujte je během několika vteřin do odběratelského listu v Leadhubu.

Do odběratelského listu naimportujte jak přihlášené kontakty k odběru novinek, tak i kontakty z něj odhlášené. Import přihlášených či odhlášených kontaktů probíhá úplně stejně. Ve druhém kroku stačí pouze vybrat list, ze kterého kontakty místo přihlášení odhlásíte.

Jak importovat kontakty do odběratelského listu?

V nastavení účtu v Leadhubu vyberte záložku "Odběratelské listy". Po kliknutí na tlačítko "Import kontaktů" v pravém horním rohu se zobrazí dialogové okno pro nahrání kontaktů.

Databázi je možné importovat dvěma způsoby:

1. nahráním CSV souboru (ve formátu CSV UTF-8 (s oddělovači)) 

K tomu, aby byla všechna data správně přenesena do Leadhubu, je třeba označit jednotlivé sloupce příslušným názvem (email, firstname, lastname, city,..) podle jejich obsahu:

Ve druhém kroku se zobrazí počet importovaných kontaktů a další informace (e-mail, jméno, příjmení), které budou importovány. V případě, že data nebudou správně rozdělena do sloupečků nebo bude některý z nich chybět, s největší pravděpodobností je chyba v CSV souboru a je třeba upravit jeho formát.

Vyberte list, do kterého chcete kontakty přihlásit (odhlásit):

Import kontaktů proběhl úspěšně. :)

2. zkopírováním kontaktů do levé části dialogového okna

Pro správné načtení dat je třeba do dialogového okna zkopírovat také názvy sloupců (email, firstname, lastname). Poté postupujte stejně jako při nahrávání kontaktů z CSV souboru (viz výše).


Potřebujete kontakty z odběru odhlásit? Více informací najdete v návodu 📖 Jak odhlásit kontakty z odběru novinek.

Jak aktualizovat již nahrané kontakty?

V případě, že máte kontakty již nahrané v databázi a potřebujete je aktualizovat, postupujte stejně jako při základním importu kontaktů. U kontaktů, které databáze již obsahuje, nedojde k jejich duplikaci. Ke kontaktům se pouze přidá nová informace, o kterou jste export doplnili, nebo štítek, který jste ke kontaktu přidali.

Důvody aktualizace kontaktů:
Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás