Značkování kontaktů

V Leadhubu lze databázi kontaktů škálovat pomocí značek, které lze přidávat ke kontaktům.

Co je značka?

Značka je parametr, hodnota, kterou přidáte určitému kontaktu nebo celé skupině kontaktů podle společného zájmu nebo příležitosti, při které jste kontakty získali (promo akce, výstavy, veletrhy,..).

💡 Vlastníte obchod s potřebami pro mazlíčky? Přidejte kontaktům značku "Psi" nebo "Kočky" podle toho, o jaké produkty nebo informace projevují zájem. 

Proč kontakty značkovat?

Značkování kontaktů slouží k lepší orientaci v databázi a segmentování kontaktů

Kontakty rozdělíte do skupin podle toho, co je nejvíce zajímá, a díky tomu jim posléze zašlete nejrelevantnější obsah. Odběratelé, kteří se přihlásili k zajímavostem ze světa koček, s největší pravděpodobností nečekají na informace, jak se starat o papoušky. :)

Značky se tedy používají pro vytváření relevantních segmentů pro jednotlivé kampaně.

Jak přiřadit značku ke kontaktům?

Potřebujete některé kontakty odlišit od ostatních? Přidejte celé skupině značku při importu kontaktů do odběratelského listu.

Jak naimportovat kontakty do Leadhubu najdete 📖 v tomto návodu

Ve druhém kroku importu ve spodní části dialogového okna je možné přidat značku, kterou můžete pomocí dalších hodnot ("Klíč" a "Hodnota") více specifikovat. 

Značky vhodně pojmenujte, aby se vám s databází dobře pracovalo.

💡 Označkujte všechny příjemce, kteří mají zájem o obojky pro malé psy. Na skupinu můžete poté cílit sdělení týkající se například krmiva nebo hraček pro malé psy.

V případě, že budete v budoucnu dalším kontaktům přidávat již vytvořenou značku (psi_obojky), je nutné ji pojmenovat stejně (psi_obojky), včetně specifických znaků. V opačném případě by importované e-mailové adresy nebyly přiřazeny k odpovídající, již vytvořené, značce, ale vytvořila by se značka nová.

Jak pracovat s označkovanými kontakty?

Se značkami můžete pracovat jak v audiencích, tak v cíleném e-mailingu a automatizacích. 

Z jakékoliv rozesílky nebo segmentu nastaveného v automatizaci můžete tyto kontakty z cílení vyřadit, tedy kampaň neobdrží.

Newsletter

💡 Pošlete nabídku novinek všem psím páníčkům, kteří se přihlásili k novinkám, a přidali jste jim značku "psi".

Automatizace

💡 Sleva jako dárek 30 dní po nákupu všem pejskařům? Stačí správně nastavit segment. :)

Vyřazení kontaktů se značkou z rozesílky

V případě, že kontaktům s příslušnou značkou nechcete e-mail odeslat, ze segmentu je jednoduše vyřaďte. E-mail bude odeslán pouze na kontakty bez vybrané značky.

U značky vyberte v nastavení možnost "nikdy" (= e-mail bude odeslán na příjemce, kteří nebyli nikdy označeni značkou "psi").


Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás