Štítkování kontaktů

V Leadhubu lze databázi kontaktů škálovat pomocí štítkování neboli tagování kontaktů. 

Co je štítek (tag)?

Štítek je značka, kterou přidáte určitému kontaktu nebo celé skupině kontaktů podle společného zájmu nebo příležitosti, při které jste kontakty získali (promo akce, výstavy, veletrhy,..).

💡 Vlastníte obchod s potřebami pro mazlíčky? Přidejte kontaktům štítek (tag) "Psi" nebo "Kočky" podle toho, o jaké produkty nebo informace projevují zájem. 

Proč kontakty štítkovat?

Štítkování (tagování) kontaktů slouží k lepší orientaci v databázi a segmentování kontaktů

Kontakty rozdělíte do skupin podle toho, co je nejvíce zajímá, a díky tomu jim posléze zašlete nejrelevantnější obsah. Odběratelé, kteří se přihlásili k zajímavostem ze světa koček, s největší pravděpodobností nečekají na informace, jak se starat o papoušky. :)

Štítky se tedy používají pro vytváření relevantních segmentů pro jednotlivé kampaně.

Jak přiřadit štítek ke kontaktům?

Potřebujete některé kontakty odlišit od ostatních? Přidejte celé skupině  štítek (tag) při importu kontaktů do odběratelského listu.

Jak naimportovat kontakty do Leadhubu najdete 📖 v tomto návodu

Ve druhém kroku importu ve spodní části dialogového okna je možné přidat štítek, který můžete pomocí dalších hodnot ( "Klíč" a "Hodnota") více specifikovat. 

Štítky vhodně pojmenujte, aby se vám s databází dobře pracovalo.

💡 Oštítkujte všechny příjemce, kteří mají zájem o obojky pro malé psy. Na skupinu můžete poté cílit sdělení týkající se například krmiva nebo hraček pro malé psy.

V případě, že budete v budoucnu dalším kontaktům přidávat již vytvořený štítek (psi_obojky), je nutné ho pojmenovat stejně (psi_obojky), včetně specifických znaků. V opačném případě by importované e-mailové adresy nebyly přiřazeny k odpovídajícímu, již vytvořenému, štítku, ale vytvořil by se štítek nový.

Jak pracovat s oštítkovanými kontakty?

Se štítky můžete pracovat jak v audiencích, tak v cíleném e-mailingu a automatizacích. 

Z jakékoliv rozesílky nebo segmentu nastaveného v automatizaci můžete tyto kontakty z cílení vyřadit, a tudíž kampaň neobdrží.

Newsletter

💡 Pošlete nabídku novinek všem psím páníčkům, kteří se přihlásili k novinkám, a přidali jste jim štítek "psi".

Automatizace

💡 Sleva jako dárek 30 dní po nákupu všem pejskařům? Stačí správně nastavit segment. :)

Audience

💡 Vytvořte si audienci zájemců o psí produkty a synchronizujte ji s Facebookem. 


Vyřazení oštítkovaných kontaktů z rozesílky

V případě, že kontaktům s příslušným štítkem nechcete e-mail odeslat, ze segmentu je jednoduše vyřaďte. E-mail bude odeslán pouze na kontakty bez vybraného štítku.

U štítku vyberte v nastavení možnost "nikdy" (= e-mail bude odeslán na příjemce, kteří nebyli nikdy označeni štítkem "psi").

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás