Jak v kampani automaticky vygenerovat příjemcův e-mail

Pokud chcete v kampani vygenerovat příjemcům e-mail, stačí pouze vybrat toto dynamické pole po zápisu hvězdičky "*" do textového pole nebo výběrem "Proměnné" z pravé části editoru u textového pole.

Automaticky se vygeneruje náhledová e-mailová adresa, které se bude dynamicky měnit na základě příjemcově e-mailové adresy:

V testovacím náhledu kampaně se zobrazí mail@example.com, v reálné kampani pak už však příjemcova e-mailová adresa, na kterou je e-mail doručen:

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás