Práce s databází velkoobchodníků

Databázi kontaktů velkoobchodníků je vhodné oddělit od zbylých kontaktů vaší databáze. Díky tomu, můžete segmentovat a cílit sdělení pouze na velkoobchodníky nebo naopak je z rozesílky vyřadit.

Dvě možnosti, jak velkoobchodníky označit

1. nahráním všech kontaktů do jednoho odběratelského listu a označením velkoobchodníků štítkem - doporučeno*

2. vytvořením nového odběratelského listu pouze pro kontakty velkoobchodníků

* Čím méně odběratelských listů, tím snazší práce s databází. Ideální je mít pouze jeden odběratelský list a v rámci něj kontakty segmentovat podle vybraných pravidel.

Štítkování kontaktů

Jak přiřadit kontaktům štítek, najdete 📖 v tomto návodu.

Při importu kontaktů je třeba velkoobchodníkům přiřadit vždy stejný štítek, např. "velkoobchodníci". Pokud budete do stávající databáze přidávat nové kontakty velkoobchodníků, vždy jim přiřaďte stejný štítek ("velkoobchodníci") jako předchozí várce. To znamená, že štítek musíte pojmenovat úplně stejně, včetně malých/velkých písmen a diakritiky.


Pomocí segmentačních pravidel rozešlete e-mail pouze na kontakty velkoobchodníků.

Nebo naopak -  z rozesílky je jednoduše vyřaďte přidáním podmínky "nikdy" - příjemci nebyli nikdy označeni štítkem velkoobchodníci.

Nový odběratelský list pro velkoobchodníky

V nastavení účtu v záložce "Odběratelské listy" vytvořte nový odběratelský list. Jako unikátní kód listu zvolte například "velkoobchodníci".

List velkoobchodníků skryjte ve výpisu listů. 

💡 Veškeré veřejné odběratelské listy se totiž zobrazují zájemcům o odhlášení novinek na odhlašovací stránce. Tím pádem by se zobrazoval i list velkoobchodníků, což není třeba.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás