Jak vypsat hodnotu parametrů z Ellity přímo do e-mailu

Hodnoty, které získáte z Ellity, využijete k cílení kampaní. Zároveň hodnotu každého parametru můžete automaticky vypsat do e-mailu příjemce.

Kdy se bude hodit?

Do e-mailu dostanete:

  • hodnotu bodů zákazníka
  • datum poslední změny a datum, kdy došlo ke změně konta
  • PIN pro neregistrované zákazníky
  • datum, kdy expirují body
  • počet bodů, které expirují

Veškeré hodnoty z Ellity se do Leadhubu posílají pomocí značek. Více najdete zde.

Každý parametr má hodnotu a přímo tu můžete vypsat příjemcům do e-mailu.


Jak vypsat do e-mailu hodnotu vybraného parametru?

V e-mailovém editoru do textového vložíte vámi vybraný parametr. Automaticky se pak každému příjemci vypíše odpovídající hodnota.

1. Vložte textové pole a napište text. V pravé části editoru v záložce " Proměnné" vyberte "Poslední hodnota tagu".

2. Hodnota se vloží do těla e-mailu a automaticky se zobrazí dialogové okno, ve kterém upřesníte hodnotu parametru. Potvrďte tlačítkem " Nastavit".


V editoru uvidíte název vybraného parametru. V případě, že si pošlete náhled e-mailu, uvidíte již vypsané hodnoty pro náhodný kontakt spadající do definovaného segmentu u kampaně.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás