Nastavení Facebook Lead Ads pro získání nových kontaktů

Pro získání nových kontaktů přes reklamy Lead Ads vytvořených v Business Manageru potřebujete:

  1. audienci kontaktů, kterou z cílení vyloučíte
  2. audienci kontaktů, na kterou sdělení zacílíte a na jejímž základě vytvoříte podobná publika
  3. reklamu v Business Manageru pro generování nových kontaktů
  4. vytvořit a propojit rychlý formulář s Leadhubem

Jak na to?

1. Vytvořte audienci kontaktů, které z cílení chcete vyloučit (kontakty, které se již nacházejí v některém odběratelském listu) a synchronizujte ji s Facebookem zaškrtnutím checkboxu "Synchronizovat jako dynamickou Facebook audienci".

2. Stejně tak vytvořte a synchronizujte audienci kontaktů, na základě nichž vytvoříte v Business Manageru podobná publika (tzv. lookalike publika). Na ty následně budete cílit reklamní sdělení. 

Obě synchronizované audience najdete v Business Manageru v záložce "Položky/Okruhy uživatelů".

3. V Business manageru přejděte do záložky "Správa/Správce reklam" a vytvořte reklamu Facebook Lead Ads. Jako marketingový účel vyberete generování potenciálních zákazníků.

Založte novou kampaň a sadu reklam, kterou zacílíte na relevantní kontakty. V záložce "Okruhy uživatelů" nastavíte cílení (kontakty, které chcete vyloučit a na které chcete cílit). Vyberete audience, které jste si za tímto účelem vytvořili v Leadhubu a s Facebookem je synchronizovali. 

V posledním kroku připravíte reklamu s výzvou k akci (například Přihlásit odběr, Získat poštovné zdarma,..) a vytvoříte rychlý formulář, který je třeba propojit s Leadhubem. V případě, že ho máte již v Business Manageru vytvořený, stačí ho pouze propojit. Díky tomuto propojení se budou kontakty automaticky přesouvat do Leadhubu do příslušného odběratelského listu.

Rychlý formulář vytvořte nebo vyberte z již vytvořených formulářů v poslední části editace reklamy nad sekcí "Sledování". Pokud potřebujete vytvořit zcela nový, po kliknutí na tlačítko "Vytvořit formulář pro potenciální zákazníky" postupujte dle instrukcí v dialogovém okně.

4. V záložce "Nastavení/Facebook Lead Ads" propojte formulář s Leadhubem.

  • založte v Leadhubu nové propojení

Nyní je nutné rychlý formulář, který jste zvolili u reklamy v Business Manageru, propojit s Leadhubem. Díky tomu se budou kontakty získané přes Lead Ads dostávat do Leadhubu.

  • pokud jste založili nový formulář, propojíte ho s Leadhubem kliknutím na "Pokračovat pomocí Facebooku" , dále následujte pokyny

  • pokud máte formulář již propojený, stačí ho pouze vybrat

  • ve druhém kroku vyberte odběratelský list, do kterého se budou kontakty z Lead Ads automaticky importovat

V přehledu uvidíte seznam všech založených propojení s Facebookem. Po kliknutí na tlačítko "Upravit" se zobrazí jejich detail a zároveň zde uvidíte propojené formuláře.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás