Personalizace textu podle pohlaví

Pokud v e-mailu využíváte oslovení, nastavte také skloňování textu podle pohlaví.

Jak nastavíte automatické personalizování textu?

Máte dvě možnosti:

1. zápisem hvězdičky "*" do textového pole a vybráním možnosti "Text podle pohlaví"

2. zvolením "Proměnné" v pravé části editoru

V momentě, kdy vyberete jedním z výše uvedených způsobů možnost "Text podle pohlaví", zobrazí se dialogové okno, do kterého vepíšete odpovídající text podle pohlaví. 

Je třeba také myslet na kontakty, u kterých nemáte k dispozici  jméno a příjmení. V tomto případě Leadhub nerozezná, zda se jedná o muže nebo ženu. Proto je nutné nastavit personalizaci textu i pro neznámé kontakty (pole "Fallback text").

Jak ověřím, zda je personalizace správně nastavena?

Před každou rozesílkou je nutné ověřit, že oslovení a skloňování textu je správně nastaveno pro obě pohlaví a pro kontakty, u kterých tyto údaje nemáte k dispozici.

V levém horním rohu editoru v záložce  “Ukázka zobrazení” správnost ověříte. Pro příklad uvádíme Lenku Novákovou a Pavla Dlouhého. Možnost Neznámý kontakt slouží pro nerozpoznatelné kontakty.
Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás