Skrývání/zobrazování více prvků pomocí personalizovaných bloků

V e-mailovém editoru v Leadhubu vytvoříte v rámci jednoho e-mailu více variant určitých bloků, které se pak zobrazují podle chování a znalosti relevantním zákazníkům i odběratelům.

Jak s touto možností pracovat a nastavit v e-mailu personalizované bloky se dozvíte v této nápovědě.

Usnadněte si práci

Stejnou možnost můžete také použít rovnou u celé šablony (tedy několika seskupených objektů do jednoho bloku - šablony). Díky tomu nebudete muset u jednotlivých objektů nastavovat segmentační pravidla a nastavíte je pouze jednou, a to na celé šabloně. Zvolené segmentační podmínky se tak budou vztahovat na všechny objekty tvořící šablonu.


Jak nastavit personalizované zobrazení bloků v šabloně?

 1. Z vybraných objektů vytvořte šablonu. Stačí kliknout v levé části editoru do záložky Šablony → Vytvořit šablonu.


 2. Vyberte (kliknutím označte) objekty (text, tlačítko, obrázek,...), které má daná šablona obsahovat a uložte.

  Jak pracovat se šablonami v e-mailech najdete zde.


 3. U zvolené šablony nyní nastavte podmínky (segmentační pravidla), za kterých se skupina bloků zobrazí nebo naopak skryje.

  Tato šablona šablona se zobrazí pouze příjemcům, kteří splní podmínku, že jejich útrata je vyšší

  než 15 000 Kč. Není třeba obrázku, textovému poli ani tlačítku tuto možnost nastavovat zvlášť. Stačí podmínku nastavit rovnou na celé šabloně.

  Stejně tak by se nastavila šablona, která se má zobrazí pouze zákazníkům, kteří utratili v rozmezí

  10 000 - 15 000 Kč.


Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás