Personalizované bloky v e-mailu

Vytvořte v rámci jednoho e-mailu více variant a zobrazujte rozdílný obsah na základě znalosti a chování vašich odběratelů. 

Jak to funguje?

U každého bloku e-mailu (text, obrázek, tlačítko,..) nastavíte podmínky, kterému segmentu vašich odběratelů a zákazníků se má, nebo naopak nemá, daný blok zobrazit. Jedná se o tzv. personalizované (podmíněné) zobrazování bloků na základě příslušnosti do definovaného segmentu.

E-mail z kampaně se tedy odesílá jednak za definovaných podmínek v hlavním cílení celého e-mailu, a druhak na základě specifikace cílení u vybraných bloků.

Cílení e-mailové kampaně

Personalizované zobrazení bloku v e-mailu


Jak nastavit a používat personalizované bloky?

Personalizované zobrazování bloků se hodí v momentě, kdy chcete různým segmentům (skupinám, audiencím) zobrazit rozdílný obsah v rámci jedné e-mailové kampaně, a to na základě jejich znalosti a chování.

Za použití segmentačních pravidel definujete, komu se vybraný objekt (blok) zobrazí nebo naopak.

Jak na to? 

Klikněte na objekt, u kterého chcete nastavit personalizované zobrazování. V pravé části editoru pak nastavte podmínky, za kterých jej zobrazíte nebo naopak skryjete. Skupinu odběratelů definujte vybráním odpovídajících segmentačních pravidel.

Jak skrývat / zobrazovat více prvků najednou?

Vytvořte z libovolného počtu prvků šablonu a nastavte pravidla pouze na ní. Více se dočtete v v této nápovědě.

Příklady personalizovaných bloků:

Podle pohlaví

Do e-mailu klasicky vložíte dva obrázky a přímo na nich nastavíte podmínky, za kterých se vybraný obrázek zobrazí (tedy které skupině odběratelů).

 • Nastavení obrázku, který se zobrazí pouze ženám

  V Leadhubu přidejte následující podmínku:

Výsledek:


 • Nastavení obrázku, který se zobrazí pouze mužům

  V Leadhubu přidejte následující podmínku:

  Výsledek:

Zobrazení rozdílné slevy podle toho, o jak hodnotného zákazníka se jedná

 • 100 Kč slevový kód, který bude zobrazen zákazníkům, kteří udělili více jak 2 nákupy a utratili v rozmezí 800 - 1500 Kč

 • 200 Kč slevový kód, který bude zobrazen zákazníkům, kteří udělili více jak 2 nákupy a utratili více jak 1500 Kč


Jak ověříte správnost nastavení personalizovaných bloků?

Před spuštěním kampaně vždy ověřte, zda jsou správně nastavená pravidla skrývání nebo zobrazování u jednotlivých bloků. Díky tomu ověříte komu a které bloky se budou zobrazovat.

Náhled pro segment:

 • zobrazit vše - zobrazí se všechny bloky, které mají nastavené podmíněné zobrazení
 • skrýt vše - skryjí se všechny bloky, které mají nastavené podmíněné zobrazení
 • náhled podle segmentů - zvolíte některý z definovaných segmentů a v e-mailu se zobrazí bloky pouze pro vybraný segment

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás