Nastavení podmínek zobrazení poupu

Na základě velkého množství podmínek, je možné definovat, kdy se má vyskakovací okno začít zobrazovat návštěvníkům vašeho e-shopu.

Podmínky, které je možné nastavit a vzájemně kombinovat (nebo vylučovat):

Pokud použijete více podmínek, je možné je mezi sebou slučovat nebo naopak, vyloučit, pomocí A nebo NEBO.

Po zvolení dvou a více podmínek na jednom řádku se automaticky mezi nimi vytvoří podmínka NEBO. Po zadání podmínky do nového řádku se mezi bloky automaticky nastaví A.

Po kliknutí na spojku  "NEBO" nebo "A" jej změníte na spojku opačnou. 

Počet zobrazených stránek + uplynutí časového úseku

Popup se zobrazí až po splnění jedné ze dvou podmínek - návštěvník si musí zobrazit více jak 3 stránky nebo musí od jeho začátku návštěvy uplynout 25 vteřin.

V případě, že změníte "NEBO" na "A", musí návštěvník splnit obě podmínky, aby se popup zobrazil.

URL ne/obsahuje

Do této podmínky vepište pojmy, které URL musí nebo nemusí obsahovat pro zobrazení popupu. Možnost URL ne/obsahuje hledá/vyloučí podmnožinu znaků obsažených v URL adrese.

Chcete zobrazit popup pouze v konkrétní kategorii a naopak jej nechcete zobrazovat v košíku?

Použijte následující podmínky:

Pokud tedy URL adresa bude obsahovat slovo "mikiny", a zároveň nebude obsahovat slovo "kosik", a návštěvník strávil více jak 5 vteřin na webu, popup se zobrazí.

URL je/není rovna

Podmínka sloužící pro přesné zadání URL adresy, na které se popup má či nemá zobrazovat. 

Chcete vyloučit zobrazení popupu na domovské stránce? Použijte tuto podmínku a zkopírujte celé znění URL adresy domovské stránky (včetně lomítek, http, https,..).

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás