Jak vložit formulář do popupu

V Leadhubu máte možnost do popupů vkládat různé typy formulářů. Pomohou vám lépe poznávat vaše odběratele a na základě jejich preferencí jim následně odesílat nejrelevantnější nabídky a informace. 

Zájemci budou přihlášeni do vámi vybrané odběratelské databáze a automaticky jim budou přiděleny tzv. tagy neboli štítky, které v nastavení popupu definujete. 

Poté zacílíte kampaně podle přiřazených štítků nebo naopak tyto kontakty z cílení kampaně snadno vyloučíte.

Typy formulářů:

  • výběr z několika možností
    • pomocí dropdownu - rozbalovací nabídka
    • zakliknutím - checkbox (zájemce může vybrat více možností) nebo radio (možné zvolit pouze jednu možnost)

  • možnost vepsat číslo, kde lze omezit jeho horní a spodní hranici

Jak vložit formulář do popupu?

1. Vytvořte nové popup okno a ve třetím kroku v detailu jeho nastavení vyberete druhou záložku "Výzva k akci". Poté kliknete na pulzující značku ➕ v pravém rohu a zvolte možnost "Vložit formulář":

2. Nově vytvořený formulář se automaticky zařadí na konec popup okna a pomocí šipek jej můžete libovolně přesouvat. Klikněte na přidaný formulář a v levé části editoru v záložce "Možnosti" jej upravte podle vás. Vyberte typ a definujte tagy, které se mají jednotlivým kontaktům přidávat po vybrání dané možnosti. Na základě přidané skupiny tagů, klíče a dalších specifikací budete schopni vyfiltrovat odpovídající kontakty.

Tagování neboli štítkování kontaktů

Skupina tagů - označení celé skupiny

Klíč tagu - specifikujte skupinu (pohlaví, zájem,..)

Možnosti klíče tagu - pro každou možnost z nabídky zvolíte, jaký tag se má ke kontaktu přiřadit po té, co vybere danou možnost

  • hodnota - název, podle kterého vyfiltrujete kontakty přímo v Leadhubu = female
  • popisek - to, co se veřejně zobrazí v popup okně = dámská

Jak filtrovat označené kontakty?

1. V záložce "Audience" vyberte danou skupinu označených kontaktů. Stačí pouze zvolit segmentační pravidlo "Tagy" a dále pak název skupiny tagů, kterou jste zvolili u popup okna. V našem případě "user".

2. Zvolte možnost "dále definovány", kde specifikujte "hodnotu klíče" pomocí dropdown nabídky všech již vytvořených hodnot. 

3. Po kliknutí do řádku se zobrazí nabídka vytvořených klíčů. Pomocí výběru parametr "rovno/není rovno" určíte, které kontakty se vyfiltrují (ty, kterým byl vepsaný tag přiřazen nebo naopak, kontakty opačné). Ve spodní části pak uvidíte kontakty, které odpovídají zadaným podmínkám.

Jak zacílit na tyto kontakty kampaň?

Máte dvě možnosti:

1. uložit audienci a následně ji přidat do cílení automatické kampaně nebo newsletteru

a. Uložte audienci:

b. Přejděte do detailu kampaně a vyberte položku "Více". Následně zvolte "Použít existující audienci" a vyberte příslušnou audienci. Automaticky bude načteno segmentační pravidlo, které jste uložili v předchozím kroku.

2. segmentační pravidlo přidat přímo do cílení u kampaně


Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás