Integrace Prestashop

Jak provést integraci Prestashop s Leadhubem?

Je to jednoduché! V několika krocích vás navedeme, jak na to.

Co je třeba?

  1. založit si účet v Leadhubu
  2. v administraci Prestashop nainstalovat plugin a aktivovat propojení pomocí identifikátoru (tracking id)
  3. vyexportovat produktový feed a registrovat jej do Leadhubu
  4. vyexportovat historii objednávek a naimportovat ji do Leadhubu

Jak propojit váš e-shop s Leadhubem?

Pro propojení Leadhubu a vašeho e-shopu je třeba v jeho administraci nainstalovat plugin, který najdete v prvotním nastavení vašeho účtu v Leadhubu, a aktivovat integraci přidáním speciálního identifikátoru (tracking id).

  1. V administraci vašeho e-shopu přejděte do záložky Modules Module manager. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Upload a module (Nainstalovat modul), kde nahrajete plugin, který najdete ve Vašem účtu v Leadhubu.

  2. Jakmile je plugin nainstalovaný, zvolte možnost Configure (Konfigurovat), kde následně propojení zaktivníte.

  3. U Enable Leadhub tracking (Aktivace integrace) přepněte na YES (Ano) a do pole Leadhub Tracking ID vložte identifikátor (tracking id), který najdete přímo v Leadhubu v prvotním nastavení.


Jak získat URL produktového feedu?

K tomu, abyste mohli vyexportovat URL produktového feedu, potřebujete modul. Využít můžete například modulu od PSmoduly.cz - XML export - Zboží/Heureka/Google/Facebook.


Přejděte do záložky Modules → Module Manager. Vyhledejte již zmíněný modul a klikněte na tlačítko Configure (Konfigurovat).

V další fázi definujete a upřesníte, které produkty má produktový feed obsahovat. Doporučujeme zvolit Plný formát.


Ve spodní části stránky najdete sekci Zvolené služby. Zde si vyberete, které formáty produktového feedu chcete vygenerovat a export potvrdíte tlačítkem Vyexportovat nyní.

V části Cron URL je třeba prokliknout vygenerovanou URL adresu. Tím dojde k vytvoření produktových feedů ve zvolených formátech, a ty najdete v sekci Výsledné feedy.

Do Leadhubu doporučujeme zaregistrovat produktový feed ve formátu Google XML feed.


Jak exportovat historii objednávek?

Přejděte do záložky Advanced Parameters → Database. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Add new SQL query.

Do prvního řádku vložte libovolný název (např. Leadhub) a do pole SQL query zkopírujte soubor, který najdete níže pod obrázkem.

Následující text zkopírujte do SQL query (viz screen výše)

SELECT

o.id_order AS order_external_order_id,

o.date_add AS order_date,

o.total_paid_tax_excl AS order_value,

c.iso_code AS order_currency,

os.name AS order_external_order_state,

cus.email AS identification_email_address,

cus.firstname AS identification_first_name,

cus.lastname AS identification_last_name,

a.phone AS identification_phone,

o.id_customer AS identification_external_user_id,

'' AS identification_address_house_number,

'' AS identification_address_street,

a.city AS identification_address_city,

a.postcode AS identification_address_zip_code,

cou.iso_code AS identification_address_country_code,

CASE WHEN od.product_attribute_id != '' THEN CONCAT(od.product_id,'-',od.product_attribute_id) ELSE od.product_id END AS product_external_product_id,

od.product_name AS product_name,

od.product_price AS product_value,

c.iso_code AS product_currency,

od.product_quantity AS product_quantity,

o.id_shop AS shop_id,

ps.`name` AS shop_name


FROM ps_orders o

LEFT JOIN ps_currency c ON o.id_currency = c.id_currency

LEFT JOIN ps_order_state_lang os ON o.current_state = os.id_order_state AND os.id_lang = 1

LEFT JOIN ps_customer cus ON cus.id_customer = o.id_customer

LEFT JOIN ps_address a ON a.id_address = o.id_address_invoice

LEFT JOIN ps_country cou ON cou.id_country = a.id_country

LEFT JOIN ps_order_detail od ON o.id_order = od.id_order

LEFT JOIN ps_shop ps ON ps.id_shop = o.id_shop;

Vygenerovaný soubor s historií objednávek stáhněte a poté naimportujte do Leadhubu ve vašem prvotním nastavení.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás