Jak definovat místo zobrazení webového prvku

V Leadhubu připravíte formulář pro získání kontaktu nebo banner s informací, které pak vložíte na požadované místo přímo na svém webu. Není tedy třeba webový prvek kódovat a programovat, připravíte si jej v editoru přímo v Leadhubu.

Vytvořit můžete formulář pro získávání kontaktů nebo prvek (banner) s doručením informace.


Jak vložit webový prvek do vybraného místa?

Jakmile si vytvoříte webový prvek, je třeba v třetím kroku definovat, kde se bude zobrazovat.
Místo zobrazení určíte pomocí DOM selektoru.

1. Vyberte, zda chcete prvkem nahradit obsah, či jej umístit před nebo za vámi vybraný prvek.

2. Definujte místo (DOM selektor), kde chcete umístit webový formulář. Do tohoto pole vložte identifikátor prvku, se kterým chcete pracovat (nahradit jej, nebo umístit prvek před či za něj).


Příklad: pokud chci webový prvek vytvořený v Leadhubu umístit na web místo následujícího formuláře, zjistím, jaký má prvek identifikátor. V našem případě "id="subscribe-newsletter"", tedy identifikátor je subscribe-newsletter.


Identifikátor je třeba vložit do Leadhubu do pole DOM selektor. Zapíšete ho následujícím způsobem:  #subscribe-newsletter. Díky tomu bude nahrazen stávající formulář na webu nově vytvořeným formulářem z Leadhubu.

6. Popup aktivujte a poté se formulář zobrazí na vašem webu v určeném místě.


Stejně tak můžete určit umístění pomocí selektoru stávajícího prvku, který najdete pomocí console na vašem webu následujícím způsobem:

1. Označte prvek, který chcete nahradit. Zobrazí se třída, která jej definuje.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tuto třídu. Poté vyberte možnost "Kopírovat --> Kopírovat selektor".

3. Selektor vložte do pole DOM selektor v Leadhubu.


V případě, že potřebujete pomoci s umístěním nebo vytvořením webové prvku, neváhejte se na nás obrátit na podpora@leadhub.co.

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás