Oslovení - pozdrav + jméno

V případě, že je oslovení složeno z pozdravu a jména, je třeba správně využít možnost "Text podle pohlaví". Díky tomu zajistíte, aby mezery a interpunkční znaménka byly na správných místech pro obě pohlaví a pro kontakty, u nichž není jméno nebo příjmení k dispozici.

V následujícím návodu vám ukážeme, jak správně pozdrav nastavit.

"Ahoj, / Ahoj Lenko,"

1. Napište libovolný pozdrav. 

Vložením interpunkčního znaménka do pole "Text podle pohlaví" dokončíte oslovení pro neznámé kontakty. Pro muže a ženy vložte do políčka mezeru. Jedině tak docílíte toho, že oddělíte pozdrav od jména, a zároveň u neznámých kontaktů bude bezprostředně za pozdravem následovat interpunkční znaménko.

2. Zápisem hvězdičky vložte oslovení v 5. pádě.

3. Na závěr pomocí možnosti "Text podle pohlaví" vložte interpunkční znaménko, které chcete, aby následovalo za oslovením se jménem. Do pole pro neznámé kontakty není třeba již nic vkládat.

Výsledek:

"Hezký den, / Hezký den, Lenko,"

1. Nejprve do textového pole napište pozdrav s interpunkčním znaménkem. Vyřešíte tak pozdrav pro neznámé kontakty.

2. Vložte mezeru pro oddělení interpunkce a jména. 

Zápisem hvězdičky "*" vyberte možnost "Oslovení: Křestní jméno (5.pád)". Stejně tak můžete jméno vložit pomocí Proměnné v pravé části editoru.


3. Na závěr stačí na konec oslovení vložit interpunkční znaménko pomocí možnosti "Text podle pohlaví". V tomto kroku vyplňte pouze vrchní část "Text podle pohlaví" čárkou a v poli "Fallback text"  již nic nevyplňujte.

Výsledek: 


Oslovení můžete také vložit následujícím způsobem:

1. Pomocí možnosti "Text podle pohlaví" vložte pozdrav pro obě pohlaví, a zároveň i pro neznámé kontakty. Pokud je známo jméno, za pozdravem musí následovat čárka s mezerou. Pro neznámé kontakty zapište pouze čárku. Tímto krokem jste kompletně nastavili oslovení pro neznámé kontakty.


2. Poté přidáte jméno a opět pomocí pole "Text podle pohlaví" závěrečnou čárku za oslovením.


Výsledek:

Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás