Oslovení - křestní jméno bez pozdravu

1. Do textového pole napište znak hvězdičky "*" a poté se rozbalí nabídka. Vyberte možnost "Oslovení: Křestní jméno (5.pád)". Jméno se automaticky vygeneruje. Poté už stačí pouze přidat čárku za oslovením a oslovení pro kontakty, u kterých není k dispozici jméno.* 

* V případě, že byste nenastavili oslovení pro neznámé kontakty a vložili pouze jméno, e-mail by se těmto kontaktům odeslal s prázdným polem, tedy bez jakéhokoliv oslovení.

2. Pozdrav pro neznámé kontakty a čárku za jménem nastavíte v jednom kroku pomocí možnosti "Text podle pohlaví", která se zobrazí opět po zápisu hvězdičky "*". Do pole "Fallback text" vepište pozdrav (i s interpunkčním znaménkem), který chcete, aby se zobrazil neznámým kontaktům. Do políček s pohlavím stačí přidat pouze čárku.

3. V záložce v levém horním rohu editoru zkontrolujte, zda se oslovení správně zobrazuje pro všechny kontakty.

Výsledek:


Zodpověděl tento článek vaši otázku? Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Nastaly potíže s odesláním vaší zpětné vazby. Zkuste to prosím pzději.

Stále potřebujete pomoci? Kontaktujte nás Kontaktujte nás